Grafisk design för olika enheter

Idag är det viktigare än någonsin att alla webbplatser ser bra ut i alla lägen, oavsett om besöker dessa från en mobiltelefon, från en surfplatta, från en dator eller via TV:n. Att strunta i att anpassa sin webbplats efter alla dessa typer av enheter är mycket dumt. På så sätt riskerar man att tappa kunder, både befintliga och potentiella sådana. Människor av idag kräver att en webbplats ska fungera både på mobilen och på PC:n, särskilt då man i en allt större utsträckning använder sin mobiltelefon till alla typer av datatrafik. Är en sida svårläst eller krånglig att navigera på mobilen, blir människor ofta mycket irriterade.

En anpassning av webbplatserna måste alltså ske. Som de flesta vet är skärmen på en mobiltelefon och en datorskärm olika i storlek och har därmed en annorlunda visningsyta. Där datorskärmen kan använda sig av en mer “avlång” skärm i 16:9-format har mobiltelefonens skärm begränsad plats på sidorna. I och med att betraktningsvinkeln på en mobiltelefon baseras på att den är uppåtvänd, måste designen för en webbplats anpassas så att den optimalt kan visa den information som finns. Det ställer i sin tur krav på att designelementen på sidan är ganska stora och tydliga. Exempelvis visar man optimalt enbart de vanligaste menyvalen i förstaläget, eftersom det skulle bli alltför rörigt att visa allt innehåll.

Dock är det inte enbart den grafiska designen som ska stämma på alla enheter; funktionaliteten måste också hänga med på samma villkor. Driver man exempelvis en webbutik, måste kunden fortfarande kunna lägga sina varor i varukorgen om det utförs på en mobiltelefon. Dessutom måste betalfunktioner och liknande fungera utan problem. Det handlar om att bygga upp en tillit till din webbplats och är det något som inte fungerar som det ska riskerar kunden att bli avskräckt. Lägg därför mycket arbete på att få till din webbplats så att den fungerar på samtliga typer av enheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *