Vad gör en webbplats tilltalande?

Att misslyckas med en webbsida är tyvärr alldeles för lätt. I internets början var designen på en webbplats betydligt mer förlåtande; vid den tidpunkten var det ju häftigt att överhuvudtaget ta del av information över nätet. Numera är det dock oförlåtligt att ha en svårnavigerad webbplats med ett ofördelaktigt utseende. Det finns idag en mängd olika verktyg för att göra en egen hemsida, men har man inte tillräcklig kunskap i hur man skapar en tilltalande design faller sidan platt och informationen på den blir helt enkelt inte intressant. Tråkigt, men sant. Tidigare har det redogjorts för vad som gör en webbplats icke-funktionell – men hur ska då en bra sida se ut?

Till att börja med så är lagom bäst. Detta gäller den mängd text och bild du presenterar på sidan. Förstasidan ska väcka intresse. Detta gör man genom ganska lite text och gärna en (1) större bild. Det är den här sidan som ska locka till vidare läsning. Syftet med sidan är ju att få behålla besökaren, eller hur? Tänk därför igenom vad som ska stå på förstasidan, både en och två gånger.

För det andra ska webbplatsen vara lätt att navigera på. Den ska vara logisk i sin struktur, vilket innebär att man ska hitta den information man förväntar sig på respektive sida (gäller särskilt kontaktinformation). Webbplatsen ska också ha en röd tråd. Tänk på att informationen inte får vara motsägelsefull, eftersom detta lätt skadar förtroendet.

Övriga saker att tänka på är att placera kontaktinformation tydligt som en sidfot. Denna sidfot ska “hänga med” oavsett vilken sida din besökare väljer att besöka på din webbplats. Det är också viktigt att tänka på förhållandet mellan färgerna du använder, särskilt vad gäller bakgrundfärg kontra textfärg. Se också till att alla de bilder och länkar du publicerar verkligen fungerar, eftersom detta ofta är en källa till irritation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *