Betydelsen av sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering, eller SEO som begreppet ofta förkortas, har blivit något mycket viktigt för alla webbplatser som vill nå ut till sin publik. Kort och gott bygger sökmotoroptimeringen på ett antal sökord (“keywords”) som man i HTML-koden anger för varje sida på webbplatsen. Dessa sökord ska spegla de som användaren söker efter på Google. Om man exempelvis driver en webbutik som säljer tillbehör för mobiltelefoner, vill man hamna högt bland sökresultaten när användaren söker med ord som t.ex. “Samsung Galaxy”, “iPhone” och “laddkabel LG”. Det är bra att få med ganska många sökord på sin webbplats, upp till en viss gräns.

Som redan sagts, används dessa sökord direkt i sidans HTML-kod. HTML är ett av de språk som används för att programmera webbsidors design. I koden finns ett avsnitt som heter något med “Meta”. Detta har inget med fiske att göra, förutom att man förstås fiskar kunder genom användandet av tekniken. I Metadelen av koden anger man de sökord som webbplatsen, eller sidan, ska indexeras med. När webbplatsen lanseras, skannas den igenom av robotar från Google som rangordnar sidan och gör den synlig.

Var någonstans en webbplats placerar sig i sökresultaten beror på ett flertal saker. Naturligtvis är en första förutsättning att man använder sig av rätt, relevanta sökord. Med dessa sökord konkurrerar man dock med andra sajter; man är dessvärre aldrig ensam. Ett tips för att hamna högt är att använda samma uppsättning sökord på samtliga av webbplatsens sidor för att skapa en enhetlighet och röd tråd. Är det så att du exempelvis säljer produkter, bör du se till att både själva produktgruppen och produkterna som finns i den har samma sökord. Har du många produkter i sortimentet, blir det med andra ord ganska många sökord som indexeras.

En annan faktor som styr placeringen är det antal besök man får på sin sida, baserat på sökningar som användaren gör.

Leave a Reply

Your email address will not be published.