Varför marknadsföring på Internet?

En marknadsföringsregel säger att man ska finnas där kunderna finns. Internet används idag av en majoritet av alla människor och av den anledningen blir det allt viktigare för företag att finnas även här. Många företag annonserar inte i tryckt press längre, utan finns enbart i digitala medier. Det ligger helt enkelt i tiden. Närvaro på internet, eller överhuvudtaget i digital form, är en förutsättning för att fånga den moderna människans intresse oavsett om det handlar om produkter eller tjänster. Med mobilen i fickan och surfplattan eller datorn ständigt till hands, har människan utvecklat en livsstil som säkerligen kommit för att stanna. I och med trådlöst internet, WIFI, tillgängligt i princip överallt har alla tillgång till nätet dygnet runt och varhelst man befinner sig.

Detta är förstås en generationsfråga, eftersom det fortfarande finns många äldre som inte riktigt har tagit till sig den här tekniks, antingen för att de inte förstår sig på den eller för att de inte litar på den fullt ut. Tillit är en mycket viktig faktor när det handlar om alla transaktioner som görs via nätet. Trots att man kanske generellt inte har några problem med att göra betalningar på nätet, i exempelvis olika webbutiker, är det ofta vissa sajter som man litar på mer än andra. Har man handlat hos en särskild webbutik tidigare och det fungerat bra, känns det tryggt att handla ännu en gång. Det är just denna tillit som e-handlare måste jobba på för att få i förhållandet till sina kunder.

Det första steget är förstås att få kunden att hitta till ens företag och det är här som marknadsföringen kommer in i bilden. Samtidigt gäller det inte bara att synas, utan budskapet måste vara klart och tydligt. Dessutom måste annonsen vara tilltalande och inge förtroende hos betraktaren. Det är när man lyckats med detta som man börjar dra trafik till sin webbplats.

Leave a Reply

Your email address will not be published.